Obróbka plastyczna metali
Cięcie laserowe
iso

Zapraszamy do kontaktu

Siedziba Główna
P.P.H „KOTT” Sp. z o.o.
ul. Leśna 3
55-200 Stanowice koło Oławy
tel./fax: +48 71 3132940
biuro@kott.pl
Oddział obróbki laserowej
ul. Lotnicza 4
55-200 Stanowice koło Oławy
tel./fax: +48 71 7336077
laser@kott.pl

Dane rejestrowe firmy

PPH „KOTT” S. z o.o.
NIP: 912-17-51-537
Regon: 932852836
KRS: 0000145628
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 3.000.000 ZŁ

Obowiązek informacyjny:

Zobacz obowiązek informacyjny